Tylko osoby z IQ równym 140 mogą znaleźć wszystkie 5 różnic!!!

LUDZIE

IQ, skrót od inteligencji ilorazowej, jest miarą zdolności myślenia danej osoby.

Ma ona mierzyć, jak dobrze ktoś może używać informacji i logiki, aby odpowiedzieć na pytania lub dokonać prognoz.

Testy IQ rozpoczynają się od pomiaru krótko- i długoterminowej pamięci.

Oceniają również, jak dobrze ludzie potrafią rozwiązywać zagadki i przypominać sobie informacje, które usłyszeli – i jak szybko!

Przewiń w dół, aby zobaczyć rozwiązanie.

Każdy uczeń może się uczyć, niezależnie od swojej inteligencji.

Ale niektórzy uczniowie mają trudności w szkole z powodu słabości w określonym obszarze inteligencji.

Ci uczniowie mogą skorzystać z programów edukacyjnych.

Tam otrzymują dodatkową pomoc w obszarach, w których mają trudności.

Testy IQ mogą pomóc nauczycielom w ustaleniu, którzy uczniowie skorzystaliby z takiej dodatkowej pomocy.

Znajdź wszystkie 5 różnic.

Szachy wymagają umiejętności i strategii.

Inteligencja jest pomocna, ale również staranność i wytrwałość w budowaniu umiejętności stopniowo.

Testy IQ mogą również pomóc zidentyfikować uczniów, którzy dobrze radzą sobie w szybkich programach „dla utalentowanych”.