Buren haatten de kleur van mijn huis en schilderden het opnieuw terwijl ik weg was — Ik was woedend en nam wraak

INTERESSANT

Terugkomend van een twee weken durende reis, was Victoria geschokt om te ontdekken dat haar levendig gele huis, liefdevol geschilderd door haar overleden man, grijs was overgeschilderd door haar buren, de Davises.

Bekend om hun minachting voor de felle kleur van haar huis, hadden ze zelf actie ondernomen terwijl ze weg was.

Victoria confronteerde de Davises, maar zij ontkenden alles. Haar buurman, meneer Thompson, bevestigde dat het overschilderen was gebeurd met een vervalste werkorder, op naam van de Davises.

Victoria was woedend en voelde zich alsof haar buren de herinnering aan haar man hadden uitgewist met een “emmer verf.”

Ze stormde naar het kantoor van het schildersbedrijf en eiste antwoorden op. De manager, Gary, verontschuldigde zich en legde uit: “We dachten dat het hun huis was.” Victoria drong aan op een rechtszaak en het schildersbedrijf stemde in om mee te werken.

In de rechtbank getuigden de werknemers van het schildersbedrijf tegen de Davises.

De rechter vond de Davises schuldig aan fraude en vandalisme en gelastte hen om het huis terug te schilderen naar geel en alle kosten te dekken, inclusief gerechtskosten.

Buiten de rechtbank sistte mevrouw Davis: “Ik hoop dat je gelukkig bent.”

Victoria glimlachte vriendelijk en antwoordde: “Dat zal ik zijn als mijn huis weer GEEL is!”

Victoria’s vastberadenheid om haar grond te verdedigen loonde, waardoor zowel de kleur van haar huis als haar gemoedsrust hersteld werden.